Valaistun ladun rakentamisesta ja valojen kytkennästä on kulunut 25 vuotta 9.11.2014.

Tänä vuonna ladun reitti on muuttunut alkuperäisestä koska alueella oleva tuulipuisto edellytti muutoksia (muutoksen on tehnyt tuulivoima yhtiö).