Riistanhoitoa jo vuodesta 1960

 

Louen Erämiehet ry on perustettu vuonna 1960.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää metsästystä, riistanhoitoa, luonnonsuojelua ja kenneltoimintaa sekä ampumaurheilua.

Yhdistyksellä on toimintaansa varten Erämaja, joka sijaitsee Varevaarassa. Erämajan ympärillä, jyrkän Varevaaran kyljessä kiertelee noin 3.2 km valaistu pururata, joka on ympärivuotisessa käytössä.

Louen Erämiehet ry:n jäseneksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistys hyväksyy jäsenikseen.

Metsästysseuralla on noin 150 jäsentä ja metsästysoikeus noin 9 000 hehtaarin alueeseen Tervolan Louella.

Seuramme toimii yhteistyössä maanomistajien, paikallisten metsästysseurojen, Tervolan riistanhoitoyhdistyksen ja Suomen Metsästäjäliiton sekä Lapin kennelpiirin kanssa.

Lisätietoja