http://riista.fi/hirvitiedon-keruu-sahkoistyy/

 valtaosa ei ole ottanut käyttöön vielä, joten nyt olis jo aika