Metsästysasetuksen muutokset:
https://www.metsastajaliitto.fi/node/780

Riistakeskus: 
http://riista.fi/hirvenmetsastykseen-useita-muutoksia/