Suomessa on todettu ensimmäinen hirvieläinten näivetystautitapaus helmikuussa 2018

Eviran tiedote:

https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/luonnonvaraiset-elaimet/hirvielainten-naivetystauti-cwd/