Vieraspeto supikoira pitää pysäyttää Lapissa

Riistakeskuksen tietoa: 
https://riista.fi/vieraspeto-supikoira-pitaa-pysayttaa-lapissa/