Tilastoissa jäsenten ilmoittamat pienpetosaaliit. Tilastot kerätty tähän (18.11)

  Kettu Supi Näätä Minkki
2012 7 7 4 3
2013 6 8 0 1

 

Tilastoitu ainoastaan ne pienpedot, joista on ilmoitettu puheenjohtajalle tai sihteerille.