Riistakeskuksen määrittämät metsästysajat http://riista.fi/metsastys/metsastysajat/

Huomaathan, että alkavan metsästyskauden kanalintujen metsästysajat päätetään ja päivitetään elokuun lopulla.
Seuran mahdollisesti asettamat rajoitukset päätetään kesäkokouksessa.