Kesäkokuksessa päätettiin seuraavaa koskien rauhoitusalueita:

Louesaaren silta - Siitonen ja Tervalampi (vesialue rauhoitettu)
Lammasniemi ( rauhoitettu + huomio! ammuntasuunnat)
Maatalousoppilaitoksen lähialue

Lisäksi ohjeena:
kiinnittäkää huomiota turvallisiin ammuntasuuntiin laidunalueiden ja mökkien lähellä.
Huomiokaa myös Kätkävaaran luontopolun ympäristö, alueella liikkuu muitakin!