Metsästysasetuksen muutokset:
https://www.metsastajaliitto.fi/node/780

Riistakeskus: 
http://riista.fi/hirvenmetsastykseen-useita-muutoksia/

Riistakeskuksen rajoitukset:
http://riista.fi/metsakanalintujen-metsastysta-rajoitetaan/

Kätkävaarantien pohjoispuoli on varattu koealueeksi 3.9.2016.

 Tervolassa KV-hirvenhaukkukoe 17.9.2016, jolloin myös Kätkävaarantien pohjoispuoli varattu koealueeksi.

Alla olevalta sivulta voi seurata tulevan syksyn karhunmetsästystä
http://riista.fi/metsastys/saalisseuranta/karhusaaliit/

http://riista.fi/hirvitiedon-keruu-sahkoistyy/

 valtaosa ei ole ottanut käyttöön vielä, joten nyt olis jo aika

Alakategoriat