Jäsenmaksut on toimitettu isolle osalle digitaalisessa formaatissa ja lopuille posti tuo kirjeenä lähiaikoina. 

Lisätiedot riistakeskuksen sivuilta:

https://riista.fi/pysaytetaan-vieraspeto-supikoiran-leviaminen-lapissa/

Riistakolmiolaskenta suoritettiin 11.8.2018.

0 kpl metsäjänis, 2 kpl metso, 3 kpl koppelo, 0 kpl teeri, 5 kpl pyy

Vuonna 2017 vastaava havainto oli:
kpl metsäjänis, 1 kpl metso, 0 kpl koppelo, 1 kpl teeri, 6 kpl pyy

Tervolan Riistanhoitoyhdistyksen ampumakokeet vuonna 2018

to 07.06.2018 Klo 17:00 Karhumaja

to 02.08.2018 Klo 17:00 Honkasenkangas

to 09.08.2018 Klo 17:00 Karhunmaja

la 11.08.2018 Klo 10:00 Peuranpalo

la 18.08.2018 Klo 10:00 Peuranpalo

Vieraspeto supikoira pitää pysäyttää Lapissa

Riistakeskuksen tietoa: 
https://riista.fi/vieraspeto-supikoira-pitaa-pysayttaa-lapissa/

Jäsenmaksut vuodelta 2018 toimitettu perinteisesti jo sähköpostitse.


Postia odottaville tiedoksi: tulevat myöhemmin. Ilmoittakaapa sähköpostinne sihteerille, jotta viestit kulkee rivakammin.

 

Huolehtikaapa velvoitteenne, josko tänä vuonna myös matti myöhäiset hoitaisi asiansa ajoissa ettei joka vuosi tarvi kysellä!

Hirvien lentolaskenta on suoritettu 1.3.2018

Lentolaskennan kartta

Suomessa on todettu ensimmäinen hirvieläinten näivetystautitapaus helmikuussa 2018

Eviran tiedote:

https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/luonnonvaraiset-elaimet/hirvielainten-naivetystauti-cwd/

Alakategoriat